مدیریت تدارکات وقراردادها
Procurement and Contracts *مديريت اثر بخش مهمترين عامل توسعه در جوامع است*

هدف از تصويب قانون مزبور، ممانعت از ورود كاركنان دولت و صاحب منصبان كشور به صحنه معاملات دولتي و اعمال نفوذ احتمالي در اين معاملات بوده است .

خواننده محترم، اگر شما مدرس دانشگاه و يا بطور كلي كارمند دولت هستيد و تاكنون قراردادي مطالعاتي و يا مشاوره اي با يكي از دستگاه هاي دولتي منعقد نموده ايد، لازم است بدانيد كه هم اينك مشمول مفاد بند (7) از تبصره (3 ) ماده (1) "لايحه قانوني راجع به منع مداخله وزراء و نمايندگان مجلس و كاركنان دولت در معاملات دولتي و كشوري – مصوب 1337.10.22" موسوم به "قانون منع مداخله كاركنان " گرديده و به موجب ماده (2) اين قانون مستوجب مجازاتي بين (2 ) تا (4) سال حبس هستيد، ضمنأ عدم اطلاع شما از اين قانون، مانع از اجراي آن نمي گردد. هدف از تصويب قانون مزبور، ممانعت از ورود كاركنان دولت و صاحب منصبان كشور به صحنه معاملات دولتي و اعمال نفوذ احتمالي در اين معاملات بوده است . طبيعي است اطلاعات مربوط به مناقصات و مزايده هاي دستگاه هاي دولتي - كه بخش عمده اي از معاملات دولتي را تشكيل مي دهند - بين كاركنان و مديران آن دستگاه ها و متقاضيان شركت در مناقصات و مزايده ها به صورت متقارن توزيع نگرديده و در صورتيكه منع قانوني براي حضور كاركنان دستگاه هاي دولتي در اين گونه معاملات وجود نداشته باشد ، كاركنان مزبور در صورت تمايل، قادرند با بهره گيري از رانت اطلاعاتي و توانايي بالقوه اعمال نفوذ در فرآيند برگزاري مناقصات و مزايده ها، شانس موفقيت ساير شركت كنندگان را از بين ببرند. لازم به ذكر مي باشد كه عليرغم گذشت قريب به 60 سال از تاريخ تصويب اين قانون، هنوز اين ديدگاه كه ، مديران دولتي، خريدهاي مورد نياز دستگاه هاي تحت مديريت خود را صرفأ به دوستان و آشنايان خود واگذار نموده و سايرين راهي به اين درب بسته ندارند، در اذهان افراد عادي جامعه از بين نرفته، لذا تصويب چنين قانوني در ساليان گذشته و تداوم آن در حال حاضر، بعنوان تضميني در شفاف نمودن معاملات دولتي، كاملأ منطقي جلوه مي نمايد، با وجود اين بايد تاكيد نمود كه اين قانون به دليل مشكلات اجرايي و خلاء قانوني ايجاد شده توسط ساير قوانين ، تا حد زيادي صلابت و برندگي خود را از دست داده است. قانون موسوم به منع مداخله كاركنان چه مي گويد ؟ اين قانون مشتمل بر چهار ماده و پنج تبصره مي باشد و عليرغم كوتاهي نسبي متن ، به دليل نگارش غامض به كار رفته در آن ، مي توان آنرا در زمره قوانين مشكل و مبهم رده بندي نمود. درك كامل اين قانون كوتاه ، نيازمند مطالعه چندين و چند باره متن است (حداقل براي نگارنده كه چنين بوده است). مهمترين مطالب اين قانون را مي توان به شرح ذيل تلخيص نمود: 1. وزراء، نمايندگان مجلس، كارمندان دولت و شهرداريها نمي توانند مستقلأ با دولت وارد معامله گردند. 2. شركت هايي كه كارمندان دولت، مالك حداقل پنچ درصد از سهام آنها مي باشند - ولو اينكه كارمندان مزبور فاقد هر گونه سمتي در شركت باشند - نمي توانند با دولت وارد معامله گردند. 3. شركت هايي كه كارمندان دولت، عضو هيئت مديره آن شركت ها بوده يا سمت مدير عاملي يا بازرس قانوني را عهده دار باشند - اعم از اينكه كارمندان مزبور مالكيت كمتر از پنج درصد سهام را دارا باشند و يا اصلا سهمي در شركت نداشته باشند- نمي توانند با دولت وارد معامله گردند. 4. پدر، مادر، خواهر، برادر، فرزند، عروس و داماد افرادي كه سمت هاي وزارت ، معاونت و يا مديريت در دستگاه هاي دولتي دارند، نمي توانند با دستگاه هاي مربوطه وارد معامله گردند.ادامه مطلب...
ارسال توسط مجیدژاله اقدم
 
تاريخ : سه شنبه ۱۳۹۴/۰۸/۰۵

گام اول  – تأمين اعتبار موضوع مناقصه

گام دوم - درخواست انجام مناقصه توسط واحد متقاضي مناقصه  و تأييد آن توسط بالاترين مقام اجرایی دستگاه

گام سوم - تهيه شرايط اختصاصي مناقصه توسط واحد متقاضي مناقصه

گام چهارم- ارسال شرایط اختصاصی وفنی مناقصه توسط واحد متقاضی مناقصه به واحد مناقصات

گام پنجم- الحاق شرایط عمومی مناقصه به شرایط اختصاصی وتدوین آن توسط واحد مناقصات

گام ششم - ارسال شرایط مناقصه جهت بررسی و اعلام نظر به واحدهای مربوطه واخذ تائید نهایی آن

گام هفتم- تشکیل جلسه پیش فراخوان وتنظیم صورتجلسه مربوطه

گام هشتم- فراخوان مناقصه در روزنامه های کثیر الانتشار

گام نهم- ارسال شرایط مناقصه به واحد دبیرخانه جهت توزیع طبق جدول زمانبدی مناقصه

گام دهم - تشكيل جلسه پاسخگويي به سوالات شرکت کنندگان در مناقصه (جلسه سایت ویزیت)

گام یازدهم : ارسال صورتجلسه سایت ویزیت جهت کلیه شرکت کنندگان در مناقصه

گام دوازدهم : دریافت پیشنهادات رسیده توسط اداره دبیرخانه

گام سیزده ام  : تحویل پیشنهادات رسیده توسط اداره دبیرخانه جهت صیانت تازمان تشکیل جسله کمیسیون به واحد مربوطه

گام چهارده ام :تشکیل كميسيون مناقصه  در مناقصات یک مرحله ایی و دو مرحله ای

گام پانزده ام  -گشايش پيشنهادها (جلسه كميسيون بازگشايي پيشنهادات رسيده )

گام شانزده ام  ارزيابي فني بازرگاني پيشنهادها در مناقصات دو مرحله ای

گام هفده ام - اعلام به برنده مناقصه واخذ تضمين حسن اجراي تعهدات

گام هیجده ام – عقد قراردادبا برنده مناقصهارسال توسط مجیدژاله اقدم
 
تاريخ : چهارشنبه ۱۳۹۴/۰۷/۲۹
تعريف ضمانت نامه :

ضمانت نامه سندي است كه به موجب آن بانك ضمانت اشخاص حقيقي و حقوقي را در رابطه با انجام تكاليف و تعهدات موضوع قرارداد في مابين ذينفع (مضمون له ) و ضمانتخواه (مضمون عنه ) تا مبلغ مندرج در ضمانت نامه به عهده مي گيرد كه در صورت عدم انجام به موقع تعهدات از سوي ضمانت خواه با اعلام ذينفع قبل از انقضاي سررسيد ضمانت نامه، بانك مبلغ مذكور را در وجه ذينفع پرداخت نمايد.

اركان ضمانت نامه :
  • متقاضي (مضمون عنه) يا ضمانت خواه
  • ذينفع (مضمون له)
  • ضامن (ضمانت كننده)
  • وجه الضمان (مبلغ ضمانت نامه)
  • موضوع ضمانت نامه
  • سررسيد (روز پايان ضمانت نامه)
 انواع ضمانت نامه:
  ضمانت نامه شركت در مناقصه يا مزايده:
شركتها ، سازمانها و موسسات دولتي معمولاً براي خريد يا فروش اموال خود از طريق مناقصه و مزايده و براي اجراي پروژهاي خود يا تامين خدمات مورد نياز خود از طريق مناقصه عمل مي نمايند. اشخاص شركت كننده در مناقصه و يا مزايده بايستي همراه با پيشنهاد خود ضمانت نامه اي به كار فرما تسليم نمايند تا در صورت عدم انجام تعهد به نفع كار فرما ضبط گردد. 


ادامه مطلب...
ارسال توسط مجیدژاله اقدم
 
تاريخ : دوشنبه ۱۳۹۴/۰۵/۱۹

قوانین اینکوترمز Incoterms

قوانین اینکوترمز یا اصطلاحات تجاری بین المللی (International Commercial Terms)، یک سلسله اصطلاحات تجاری از پیش تعریف شده هستند که توسط اتاق بازرگانی بین المللی (ICC, International Chamber of Commerce) منتشر شده اند و به صورت گسترده ای در معاملات تجاری بین المللی یا فرآیندهای خرید به کار می روند. اینکوترم ها که یک سری اصطلاحات بازرگانی سه حرفی مرتبط با شیوه های فروش قراردادی رایج هستند، عمدتا برای شفاف کردن گفت و شنودها و ارتباطات در مورد وظایف، هزینه ها و ریسک های مرتبط با حمل و نقل و تحویل کالا در نظر گرفته شده اند.

 قوانین اینکوترمز توسط دولت ها، مراجع قانونی و فعالان تجاری در سراسر دنیا به عنوان رایج ترین اصطلاحات مورد استفاده در تجارت بین المللی پذیرفته شده اند. هدف این قوانین کاهش یا حذف مجموع ابهامات ناشی از تفسیرهای متفاوت قوانین در کشورهای مختلف است. به همین دلیل این اصطلاحات همیشه جزئی از قراردادهای فروش در سراسر دنیا هستند.

قوانین اینکوترمز که اولین بار در سال 1936 منتشر شدند به صورت دوره ای بروزرسانی شده اند. هشتمین نسخه---اینکوترمز 2010--- در یکم ژانویه 2011 منتشر شد. "اینکوترمز(Incoterms)" یک نشان تجاری ثبت شده ICC است.ادامه مطلب...
ارسال توسط مجیدژاله اقدم
 
تاريخ : چهارشنبه ۱۳۹۴/۰۵/۱۴

ماده 26 قانون، صحبت از مناقصات محدود می‌کند، یعنی مناقصاتی که دستگاه مناقصه‌گزار ترجیح می‌دهد، به چند شرکت که از قبل ارزیابی کیفی شده‌اند، رجوع کند. طبق قانون وقتی شرکتی ارزیابی شد، این ارزیابی 2 سال اعتبار دارد و ما فهرستی از این شرکت‌ها داریم که تا دو سال می‌توانیم مناقصاتی را که در همان حوزه‌ها و همان حجم هستند، به این شرکت‌ها واگذار کنیم. آیین‌نامه این ماده با رعایت اصل رقابت بین تمام مناقصه‌گران صلاحیت‌دار برای مناقصات محدود، به تصویب رسیده است. [البته دلایل برگزاری مناقصه محدود باید قابل دفاع باشد چون در این قانون اصل بر عمومی بودن برگزاری مناقصات است. به جرات می‌توان گفت فقط در مواقعی که تعداد مناقصه‌گران قابل پیش‌بینی است مثل زمانی که فقط دارندگان رتبه 1 راه و ترابری می‌توانند در مناقصه حاضر شوند، بجای درج آگهی عمومی می‌توان دعوت‌نامه برایشان فرستاد و مناقصه محدود برگزار کرد.]ارسال توسط مجیدژاله اقدم
 
تاريخ : سه شنبه ۱۳۹۴/۰۵/۱۳

مزایده در لغت به معنی «در معرض فروش گذاشتن چیزی به نحوی که هر خریداری که قیمت بیشتر پیشنهاد کرد، به وی فروخته شود؛ حراج ؛ مقابل مناقصه.» [فرهنگ معین] معادل آن در زبان انگلیسی Tender یا Auction و Licit است.
در اصطلاح؛‌ فرایندی است برای فروش یا واگذاری؛ کالا، خدمات یا حقوق دولتی یا متعلق به عام (بیت‌المال) یا متعلق به بخش خصوصی به فرد یا افرادی که بیشتر‌ترین قیمت را پیشنهاد کرده باشد، البته در هیج جای قوانین تعریف مشخصی از آن نشده است ولی از قراین بر می‌آید که عملی آشنا در نزد مردم می‌باشد. لیکن چون در قوانین ایران آنرا با مناقصه و همراه قوانین آن آورده‌اند؛ بر تطبیق تمامی مراحل آن بر مناقصه تاکید شده است، یعنی می‌توان آنرا به عمومی و محدود از نظر دعوت و یک مرحله‌ای و دو مرحله‌ای از نظر مراحل بررسی، تقسیم نمود.
اولین بار در سال 1289 به عنوان یک عمل اداری-حقوقی برای انجام معاملات فروش دولت به آن اشاره شده است که در ماده 23 قانون محاسبات آن سال آمده است: «تمام معاملات دولتی از خرید و فروش و اجاره و استیجار و مقاطعه و غیره باید به اطلاع عموم و به ترتیب مزایده و مناقصه صورت‌پذیرد سوای مستثنیاتی که قانون می‌کند.»
انواع آن با توجه به اینکه مناقصه هم نوعی از آن است، به شرح ذیل می‌باشد:
۱- مزایده خصوصی (Private Auction)
۲ مزایده عمومی(Public Auction)
بقیه در ادامه مطلبادامه مطلب...
ارسال توسط مجیدژاله اقدم

به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد تبصره (۱) ماده (۳) قانون برگزاری مناقصات - مصوب ۱۳۸۳- و ماده (۴۲) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) - مصوب ۱۳۹۳ - تصویب کرد:
الف- نصاب معاملات موضوع ماده (۳) قانون برگزاری مناقصات به شرح زیر تعیین می‌گردد:
۱- معاملات کوچک: معاملاتی که کمتر از یکصد و سی و نه میلیون (۰۰۰ر۰۰۰ر۱۳۹) ریال باشد.
۲- معاملات متوسط: معاملاتی که مبلغ معامله بیشتر از سقف معاملات کوچک بوده و از مبلغ یک میلیارد و سیصد و نود میلیون (۰۰۰ر۰۰۰ر۳۹۰ر۱) ریال تجاوز نکند.
۳- معاملات بزرگ: معاملاتی که مبلغ برآورد اولیه آن‌ها بیش از مبلغ یک میلیارد و سیصد و نود میلیون (۰۰۰ر۰۰۰ر۳۹۰ر۱) ریال باشد.
ب- نصاب معاملات موضوع بند (الف) به مواردی که معامله به صورت مزایده انجام می‌شود، تسری می یابد.ارسال توسط مجیدژاله اقدم
تعریف:

رپس (رمزینه پاسخ سریع) یا QR-Code یک رمزینه (بارکُد) ظرفیت بالای رمز دار دو بعدی با ساختار ماتریسی (صفر و یک) می باشد که به منظور رمز گشایی آسان محتویات آن با سرعت زیاد طراحی شده است. این رمزینه ها دارای ساختار مربعی شکل است، که اطلاعات در آن به صورت نقطه های مربعی کوچک مشکی که به آن ها واحد یا Module گفته می شود، بر اساس الگوی استاندارد (ISO/IEC 18004:2006) ایجاد و می‌تواند حاوی نشانی وب، پیامک، شماره تلفن، قیمت و مشخصات یک کالا به صورت همزمان، یا هر نوع نوشته و داده‌ های دیگری مانند نمونه های زیر، باشد.ادامه مطلب...
ارسال توسط مجیدژاله اقدم

نتایج یک بررسی در زمینه کسب و کارهای تلفن همراه، نشان می‌دهد که فناوری پرداخت غیرتماسی پرطرفدارترین فناوری پرداخت همراه خواهد بود و از این رو، حرکت به سمت این فناوری و به کارگیری آن گریزناپذیر است.

فناوری پرداخت از راه نزدیک (سیستم NFC) پرطرفدارترین روش پرداخت سیار خواهد بود که در سال 92 این روش با همکاری اپراتورهای تلفن همراه در کشور اجرا خواهد شد.

ممکن است تا کنون با شیوه‌های مختلفی از پرداخت‌های الکترونیکی کار کرده باشید. پرداخت اینترنتی، پرداخت با کارت‌های اعتباری و عضو شتاب، پرداخت از طریق کارت‌های هوشمند بدون تماس مانند کارت‌های مترو و همچنین پرداخت‌هایی از طریق دستگاه موبایل خود که به صورت‌های مختلفی همچون پیامکی، اینترنت موبایل و ... در دسترس هستند.


اما چند وقتی هست که می‌توان تکنولوژی ارتباط میدان نزدیک (NFC) را نیز به این روش‌های پرداخت افزود. این فناوری مدتی است که در محافل و نمایشگاه‌های معتبر سرتاسر دنیا علاقه کاربران را به خود جلب کرده است و در این مقاله سعی داریم برخی از قابلیت‌ها و توانایی‌های آن را به شما معرفی نماییم.


 

ادامه مطلب...
ارسال توسط مجیدژاله اقدم
 
تاريخ : شنبه ۱۳۸۹/۰۹/۰۶

مقدمه ای بر کاربردهای فناوری RFID در مدیریت انبار


در جریان سریع توسعه فناوری شناسایی از طریق امواج رادیویی (RFID)، انبارها و سیستم‌های توزیع بسیار مورد توجه می‌باشند. این فناوری موفق شده است تا قابلیت‌ها و کارایی خود را به عنوان یک ابزار مقرون‌به‌صرفه در صرفه‌جویی در زمان، بهبود عملکرد و میدان‌عمل، کاهش هزینه‌های نیروی انسانی و منابع مورد نیاز فعالیت‌های مختلف در مدیریت انبار ثابت نماید. این مقاله مقدمه‌ای بر نحوه بکارگیری فناوری RFID در مراکز نگهداری و توزیع و در نهایت معرفی انبارهای هوشمند (Intelligent Warehouse) می‌باشد.ادامه مطلب...
ارسال توسط مجیدژاله اقدم
 
تاريخ : شنبه ۱۳۸۹/۰۹/۰۶
امروزه براي شناسائي خودكار افراد و اشيا، در بسياري از موارد از تكنولوژي فركانس راديويي يا RFID استفاده مي‌شود. RFID به معني ابزار تشخيص امواج راديويي است و در حقيقت برچسب الكترونيكي كوچكي است كه شامل يك تراشه كوچك و يك آنتن مي‌باشد.
 کاربردهاي RFID در جاي جاي زندگي ديده مي‌شود. هم در زندگي روزمره مردم و هم در صنعت. کاربردهاي بسياري را مي‌توان براي آن برشمرد که البته روز به روز در حال پيشرفت و گسترش است. به طور ساده مي‌توان گفت RFID در هر جايي که مفهومي به عنوان شناسايي مطرح باشد اعم از شناسايي انسان‌ها، حيوانات و کالاها مي‌تواند به کار رود.


ادامه مطلب...
ارسال توسط مجیدژاله اقدم
 
تاريخ : چهارشنبه ۱۳۸۸/۱۱/۲۱
ایران کد , یا همان کد ملی کالا و خدمات ایران که متصدی اجرا و ارائه آن در کل کشور , مرکز ملی شماره گذاری کالا و خدمات ایران (وا بسطه به وزارت بازرگانی ) می باشد ,و بر اساس مصوبه شماره   116225/ت 35818 هـ  , مورخ 18/09/1385 هیات محترم وزیران و آئین نامه اجرایی آن به شماره 18596/ت 37179ک , مورخ11/02/1386 کلیه تولید کنندگان یا ارائه دهندگان خدمات , وارد کنندگان یا توزیع کنندگانی با نام و برند تجاری خود کالا با خدماتی ارائه می کنند, می بایست تا ابتدای سال 1387 به عضویت ایران کد در آمده و کد ملی کالا و خدماتی که ارائه می نمایند را دریافت کنند.
ایران کد از 16 رقم تشکیل شده است که از سمت راست به چپ به صورت زیر تقسیم بندی شده است . 
 
 
  • چهار رقم اول  نشان دهنده کد شمارنده محصول و مشخصات ریز فنی محصولات است.
  • پنج رقم بعد نشان دهنده کد عضویت ارائه کننده محصول می باشد که در کل کشور منحصر به فرد می باشد .
  • هفت رقم آخر هم نشان دهنده ساختار فنی محصول می باشد .

 


ادامه مطلب...
ارسال توسط مجیدژاله اقدم
 
تاريخ : سه شنبه ۱۳۸۸/۱۱/۲۰

ا

ايران کد چيست ؟ 

به استناد اصل يکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده 9٧ قانون تجارت الکترونيکی مصوب 1382 ، وزارت بازرگانی موظف شده است نسبت به ایجاد نظام ملی طبقه بندی کالا و خدمات شناسه کالا و خدمات ( شامل تامین و توسعه بستر اطلاعاتی زنجیره تامين ملی کالا ، استانداردها ، روش ها ، ابزار و دستورالعمل های طبقه بندی و کدگذاری کالا جهت دستیابی به زبان مشترک ملی کالا و اطلاعات پايگاه مرکزی داده ها و نیز تامین ساز و کار لازم برای طبقه بندی و کد گذاری خدمات برای رسیدن به درگاه - پرتال - اطلاع رسانی ملی کالا و خدمات ) اقدام نماید .
طرح پيشنهادی کد ملی که توسط مرکز ملی شماره گذاری کالا و خدمات ایران به هيات وزيران ارائه گرديده بود در نامه شماره 116225 / ت / 35818 ه مورخ 12 / 9 / 1385 به تصويب رسيده و اجرای آن به مرکز ملی شماره گذاری کالا  و خدمات ایران ابلاغ شده است .


ادامه مطلب...
ارسال توسط مجیدژاله اقدم
 
تاريخ : سه شنبه ۱۳۸۸/۰۷/۲۱

اعتبار اسنادی تعهدی از بانک است که  به خریدار و فروشنده داده می شود . بانک تعهد میکند که میزان پرداختی خریدار به فروشنده بموقع و با مبلغ صحیح به دست فروشنده خواهد رسید . هرگاه خریدار قادر به پرداخت مبلغ خرید نباشد ، بانک موظف است باقیمانده یا تمام مبلغ خرید را بپردازد . اعتبارات اسنادی اغلب در معاملات بین المللی به منظور اطمینان از دریافت مبالغ پرداختی مورد استفاده قرار می گیرد .

بدلیل ماهیت معاملات بین المللی که شامل عواملی همچون مسافت و تفاوت قوانین کشورها و ... ، اعتبارات اسنادی یک جنبه بسیار مهم در تجارت بین المللی شده است. بانک همچنین به نیابت از طرف خریدار ( که نگهدارنده اعتبارات اسنادی است) تا زمان در یافت تائیدیه که کالاهای خریداری شده حمل شده اند وجه را پرداخت نخواهد کرد.

مزايای اعتبارات اسنادی:

۱- اطمينان فروشنده از اينکه پس از ارايه اسناد حمل وجه اعتبار را مطابق شرايط اعتبار از بانک کارگزار يا تاييد کننده دريافت ميکند.ادامه مطلب...
ارسال توسط مجیدژاله اقدم
 
تاريخ : یکشنبه ۱۳۸۸/۰۴/۲۱

مطمئنا کسانی که در پروژه کار می‌کنند تا کنون بارها با اصطلاحات مختلفی در خصوص بازرگانی و خرید خارجی مواجه شدند که معنی و مفهوم این اصطلاحات را نمی دانسته اند. حداقل برای خود بنده خیلی پیش آمده است. در این بخش می ‌خواهم این اصطلاحات را در قالب هزینه های خرید یک جنس خارجی بیان کنم.

- قیمت خرید در محل فروشنده (EXW)  مخفف Ex Work که همان تحویل درب کارخانه خودمان است

- قیمت خرید شامل قیمت حمل تا بندر کشور مبدا و در کنار کشتی (FAS) مخفف Free Alongside Ship یعنی هزینه حمل تا کنار کشتی نیز بر عهده فروشنده است

- قیمت خرید شامل قیمت حمل تا بندر کشور مبدا و روی عرشه (FOB) مخفف Free On Board یعنی هزینه بارگیری روی کشتی نیز بر عهده فروشنده است.ادامه مطلب...
ارسال توسط مجیدژاله اقدم

اسلایدر